• News

Wystawa w Mysłowicach

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w ramach szkolnego projektu „Anna Frank (po)most do tolerancji”, koordynowanego przez panią Annę Ciach i panią Beatę Ziembę, zawitała nasza wystawa.

W dniach 17-18 XI 2021 roku Martyna Stec i Edward Skubisz przeprowadzili trening warsztatowy dla 17 uczniów, którzy już 29 listopada podczas wernisażu po raz pierwszy byli przewodnikami po wystawie „Anna Frank. Pozwólcie mi być sobą”.

Od 30XI do 10XII 2021 roku wystawę oglądali uczniowie mysłowickich szkół i mieszkańcy miasta. W tym czasie na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie prowadzone były zajęcia inspirowane tematyką wystawy (m.in. o losach rodziny Frank w kontekście historii Europy, o Holokauście, stereotypach , uprzedzeniach, wykluczeniach, o aktualnych problemach – respektowaniu praw człowieka w XXI w. , o funkcji  dziennika i jego roli w życiu twórcy).

Trening był prowadzony w trudnym czasie, gdy wielu uchodźców próbowało przekroczyć granicę polsko-białoruską. To też stało się tematem warsztatów. Nietrudno było w tym kontekście zobaczyć aktualność wystawy, analogie pomiędzy przyczynami wykluczeń w XX wieku i obecnie.

Przyszli przewodnicy po wystawie poznawali również fragmenty „Dziennika” Anny Frank, co pozwalało im dostrzec w biografii autorki wiele problemów i przeżyć typowych dla współczesnych nastolatków (np. bycie zakochanym, stosunek do rodziców, bunt).

https://ctmyslowice.pl/artykul/pozwolcie-mi-byc/1245232
https://itvm.pl/n/wydarzenia/12/01/pozwolcie-mi-byc-soba-ckziu-zacheca-do-poznania-losow-anny-frank/