Anna Frank w Polsce

Dom Anne Frank to nie tylko jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w Holandii. To również organizacja pozarządowa realizująca programy edukacyjne oraz przygotowująca materiały, mające uświadomić młodym ludziom, jakie zagrożenia płyną z antysemityzmu i z rasizmu oraz z szeroko rozumianej dyskryminacji; a także jakie znaczenie mają: wolność, równe prawa i demokracja.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące tournee wystawy po Polsce, metody edukacyjne oraz materiały dydaktyczne. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Projekt jest finansowany przez MSZ Królestwa Niderlandów.