• News

Warsztaty dla nauczycieli w OpoluW MODN w Opolu, Powstańców Śląskich 19, w dniach 28-29.02.2020 r. : piątek 15.00-19.00 i sobota 9.00-13.30 odbędą się bezpłatne warsztaty Stories that Move ( Historie, które poruszają).

https://modn.opole.pl/naszaoferta/oferta-modn-2019-2020/doskonalenie-ponadprzedmiotowe/846-historie-ktore-poruszaja.html?date=2020-02-28-15-00

https://www.storiesthatmove.org/pl/strona-glowna/

Poprowadzą je w języku polskim pracownicy Fundacji Anne Frank w Amsterdamie: Mateusz Trojański i Liubov Shynder. 

Projekt Stories that Move to innowacyjna platforma edukacyjna, której celem jest wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej. Internetowy zestaw narzędzi Stories that Move wymaga od uczniów (w wieku 14-17 lat) krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami. Zestaw składa się z gotowych ścieżek edukacyjnych łączących informacje, zadania do wykonania i opowieści z życia ludzi. Bazuje zarówno na źródłach historycznych, jak i współczesnych.

W krótkich materiałach wideo młodzi ludzie dzielą się swymi doświadczeniami na temat wykluczenia, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Te przejmujące opowieści stanowią punkt wyjścia do rzetelnego rozpoznania rozmaitych kwestii związanych ze zjawiskiem dyskryminacji oraz pokazują, jak mu przeciwdziałać.

Dostęp do źródeł odbywa się przy pomocy strony internetowej, z ofertą której zostaniecie Państwo zapoznani. Celem warsztatu jest przygotowanie do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w oparciu o internetową platformę.

Program dedykowany jest nauczycielom/nauczycielkom każdego przedmiotu, treści można realizować m.in. na zajęciach wychowawczych, lekcjach języków obcych, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Materiały edukacyjne dostępne są całkowicie za darmo, zarówno online, jak i offline, w siedmiu językach, wśród których są: polski, angielski i niemiecki.

Uczestniczki i uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikaty od Domu Anny Frank oraz zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia.