• News

Realizacja międzynarodowego projektu w Kielcach

Młodzież z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach wzięła udział w warsztatach, będących częścią międzynarodowego projektu ” Effect of the Life of Anne Frank on Social Inclusion Today”. Partnerami projektu są: Holandia, Belgia, Portugalia i Polska. Opiekę merytoryczną sprawuje Anne Frank House ( Dom Anny Frank).

Warsztaty z edukacji rówieśniczej na sali konferencyjnej OMPiO poprowadzili: Mateusz Trojański, Siergiej Kulchevych i Natalia Macioszek. Szkoleniem zostali objęci również edukatorzy OMPiO .

Klasy ósme biorące udział w Edukacji w Miejskiej Pamięci będą uczestniczyć w warsztatach powiązanych z wystawą ” Pozwólcie mi być sobą”.