• News

Stories that Move- webinarium

Mateusz Trojanowski, edukator domu Anny Frank, poprowadzi 6 maja 2020 roku webinarium. Zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą korzystać z ciekawych narzędzi w pracy z młodzieżą. Platformę „Stories that Move” – zbiór narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji- można wykorzystać na lekcjach różnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie :

Raz jeszcze, dziękuję za dzisiejszą rozmowę! 

Pozdrawiam serdecznie!

Fijne dag!

Groetjes, 

Mateusz 

Deze email en eventuele bijlage(n) kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent (of deze email per abuis heeft ontvangen), wordt u vriendelijk verzocht deze email te retourneren en het origineel en eventuele kopieën te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie in de email, is niet toegestaan.

This email may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.


Anne Frank Polska  – witamy na naszą stronę: annefrank.org.plEdward Skubisz 
tel. 0048 6987 39 231 / 0031 626 036 177Marta Hożewskatel. 0048 600 355 176informacja.afp@gmail.com