• News

W dworku w Dobieszowicach

Od 6 listopada wystawa o Annie Frank była zwiedzana przez młodzież i dorosłych w Dobieszowicach. Przewodnikami po wystawie była przeszkolona młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach.

Więcej informacji, a także zdjęcia, znajdziecie na stronach:

„ Dworek – wystawa Anna Frank”