Displaying articles by tag: Anne Frank

Marzec 2022- Szkoła Podstawowa Leonardo da Vinci we Wrocławiu

Tym razem wystawa “Anne Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy” została zaproszona przez Leonardo da Vinci Niepubliczną Szkołę Podstawową we Wrocławiu. Oczywiście i tam szkoliliśmy uczniów do roli przewodników po wystawie. Warto przypomnieć, że zaproponowana przez Fundację Anny Frank formuła „edukacji rówieśniczej” również przyczynia się do sukcesu projektu. Uczniowie w niego zaangażowani stając się…

More

Wystawa w Obornikach Śląskich

W Bibliotece Miejskiej w Obornikach Śląskich ( znajdującej się przy ulicy Dworcowej) młodzież ze Szkoły Podstawowej w Osolinie- po treningu, który odbył się 14-16.01 2020 roku i był prowadzony przez Martynę Stec oraz Edwarda Skubisza- oprowadzała po wystawie o Annie Frank. Wystawa została zaprezentowana nie tylko uczniom tej szkoły, lecz także uczniom ze szkoły podstawowej w Pęgowie.…

More

W dworku w Dobieszowicach

Od 6 listopada wystawa o Annie Frank była zwiedzana przez młodzież i dorosłych w Dobieszowicach. Przewodnikami po wystawie była przeszkolona młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach. Więcej informacji, a także zdjęcia, znajdziecie na stronach: „ Dworek – wystawa Anna Frank”…

More

Trening oraz wystawa w Bydgoszczy

3 i 4 września Luba Shynder i Sergiej Kulchevych prowadzili trening dla uczniów z VII i VIII LO w Bydgoszczy. Przeszkoleni przewodnicy z obu liceów ogólnokształcących oprowadzali następnie po wystawie innych bydgoszczan. Wystawa znajdowała się  do 21 września w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Relacje z przebiegu tego wydarzenia można przeczytać…

More

Polkowice

Na zaproszenie pani Doroty Doskocz  w lutym wystawa powędrowała do Polkowic, do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera. Trening w dniach 14 i 15 lutego przeprowadziła Luba Shynder. Pracowała z 21 uczniami z trzeciej klasy gimnazjum. Wystawa została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez młodzież, jak i przez nauczycieli, którzy i merytorycznie, i praktycznie aktywnie i chętnie współpracowali.…

More

Wystawa „Anne Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy” w Miękini

15 i 16 listopada Edward przeprowadził trening z osiemnaściorgiem uczniów z klasy ósmej  SP im. Orła Białego w Miękini (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini). Jako praktykantka pomagała mu Martyna Stec. Uczniowie do warsztatów nastawieni byli entuzjastyczne i pracowali z wielkim skupieniem. Trening uważamy za bardzo udany! A też szkoła przyjęła nas bardzo gościnnie.…

More

Muzeum Auschwitz

W dniach 10-12 października Muzeum Auschwitz we współpracy z Fundacją Anny Frank zorganizowało konferencję, będącą ukoronowaniem trzyletniego projektu The Future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites. Drugiego dnia konferencji Mateusz Trojański i Edward Skubisz przeprowadzili wywiad z  Karoliną Gajecką, Magdą Litwą i Martą…

More

Z wystawą w Zamościu

Kolejny trening na przewodników po wystawie o Annie Frank odbył się w tym tygodniu w III liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Wzięło w nim udział 16 uczniów z drugich klas: prawniczej i historycznej, którzy sami zgłosili się do udziału w projekcie. W czasie treningu rozmawialiśmy na tematy związane z Prawami Człowieka w kontekście historii…

More