Wystawa „Pozwólcie Mi Być Sobą” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie.

Ta „nowa” wystawa została wspaniale przyjęta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie. Ona, tak jak i poprzednia, składa się z plansz, na których znajdują się zarówno fragmenty dziennika Anny Frank, jak i informacje oraz zdjęcia dotyczące jej życia. Zobaczymy też teksty pokazujące historyczny kontekst: drugą wojnę światową, a wcześniej rodzenie się i rozwój antysemityzmu oraz nazizmu. Wystawa zaznajamia także z Prawami Człowieka. Na kilku znajdujących się na końcu planszach o sobie opowiadają młodzi współcześni ludzie. Możemy ich zobaczyć na kolorowych zdjęciach.

 

Trening odbył się w dniach 29 i 30 marca. Prowadzili go Martyna Stec i Edward Skubisz. Nowych umiejętności nabywali i wiedzę poszerzali uczniowie klasy ósmej. Po raz pierwszy trening odbywał się w ramach działań programu Szkoły Dialogu. Ów program, czyli systematyczne wprowadzanie w szkole edukacji obywatelskiej, prowadzony może być we wszystkich klasach, a szkolenie uczniów i oprowadzanie po wystawie przez przeszkolonych uczniów jest częścią tego programu w klasie ósmej.

I – podobnie jak w Liceum XV– aktualność wojny w Ukrainie stałą się częścią treningu oraz oprowadzania po wystawie. Uczniowie znali temat nie tylko z przekazów medialnych, ale i z autopsji, ponieważ do szkoły doszło wielu uczniów z Ukrainy. Dla nich i dla ich rodziców

szkoła zorganizowała specjalny koncert. W Sali, w której się odbywał, można było też obejrzeć naszą wystawę.

I tu, jak w LO nr XV, uczniowie klasy ósmej, choć nieco młodsi os licealistów, byli skupieni i aktywni. I, co zaobserwowali trenerzy – Martyna i Edward – bardzo dobrze wykonywali swoje zadanie, oprowadzając innych po wystawie!

Bardzo dziękujemy i uczniom, i nauczycielom za cudowną współpracę.