Stories that Move

To projekt intermedialny, z którym uczniowie sami mogą rozwijać swój stosunek wobec „innych” ludzi. Projekt można za darmo używać w ostatnich klasach szkół podstawowych i w szkołach średnich.

Jest dostępny po polsku: www.storiesthatmove.org/pl/

i po ukraińsku:  https://www.storiesthatmove.org/uk/