• News

Sesja edukacyjna na Górnym Śląsku

Wciąż prowadzimy wystawy o Annie Frank, ostatnio na Górnym Śląsku, m.in. w Będzinie, Mysłowicach. Razem z nauczycielką Anną Ciach i jej uczniami z Mysłowic zorganizowaliśmy także wystawę o Rutce Laskier, dziewczynie z Będzina, która podobnie jak Anna Frank prowadziła dziennik.  Od stycznia do kwietnia 1943 roku dzieliła się w nim uczuciami i refleksjami o swoim życiu w pobliskim Auschwitz.

Przeczytajcie koniecznie poniższe zaproszenie.

Szanowni Państwo, 

 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza do udziału w sesji edukacyjnej Pozostał po nich tylko ślad… Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego,

która odbędzie się online, na platformie Zoom, w dniu 30 października 2023r.

 W okresie od maja 1942 do lipca 1944 roku deportowano z Zagłębia do KL Auschwitz  ok. 58 tys. Żydów. Spośród nich ponad 90% zabito niezwłocznie po przywiezieniu do obozu, pozostałych zarejestrowano jako więźniów. Zarejestrowani w KL Auschwitz Żydzi Zagłębiowscy ulegli rozproszeniu w masie społeczności więźniarskiej, podzielając los innych więźniów. Wielu  z nich wcielono do Sonderkommando, grupy roboczej zatrudnionej przy wyciąganiu zwłok z komór gazowych i obsłudze krematoriów. Pewną liczbę deportowano do innych obozów koncentracyjnych.

Trudno dokładnie stwierdzić, ile osób spośród ok. siedemdziesięciotysięcznej żydowskiej ludności Zagłębia Dąbrowskiego przetrwało Holokaust. Przypuszczalnie było ich ok. 3000. Niewątpliwie tylko małą cząstkę wśród nich stanowili Żydzi zagłębiowscy, którzy ocaleli z Auschwitz.

Udział w sesji jest bezpłatny. Zgłoszenia, przy użyciu formularza online prosimy przesyłać do 27 października 2023r. Po tym terminie otrzymają Państwo maila z linkiem do udziału w spotkaniu.

Sesja jest tłumaczona również na język angielski.

Link do rejestracji:

https://forms.gle/6fnw5GPPj5ZBdFaq9

 Z poważaniem

Maria Martyniak