• News

Innowacja w Gubinie

 

Czternaścioro uczniów z  polskich i niemieckich szkół znajdujących się w Gubinie, Guben i Neuzelle 27 i 28 maja razem pracowało nad projektem Memory Walk. Z większością z nich spotkaliśmy się  już miesiąc temu przy wystawie  „Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy”.

Ta szczególna realizacja Memory Walk to swego rodzaju kontynuacja projektu Marty Palińskiej, dzięki któremu powstał wirtualny przewodnik po żydowskiej historii Gubina.

Tym razem, po warsztatach na temat historii i współczesności miast po obu stronach Nysy Łużyckiej, uczniowie przygotowywali się do pracy z Instagramem. Po raz pierwszy korzystaliśmy na warsztatach z tego medium! Jesteśmy bardzo ciekawi efektów. Widzieliśmy, że uczestnicy byli zaangażowani, a jednocześnie praca sprawiała im dużą frajdę.

Po warsztatach pięć ekip nagrywało wywiady z mieszkańcami Gubina i Guben. W ten sposób zbierały materiał do filmiku Memorial Walk Guben/Gubin.

Uczniów trenowali: Luba Shynder, Marta Palińska i Edward Skubisz.

Więcej można zobaczyć na: Gubinista_ ( Instagram), a także przeczytać relację Marty Paulińskiej na stronie:  

https://pracownieorange.pl/aktualnosci/22407/memory-walk-czyli-spacer-miejscami-pamieci