Dla szkół

Oferta dla szkół, które chcą zorganizować wystawę: “Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy”

Wystawa składa się z 34 paneli, każdy ma 1 x 2 metry kwadratowe, łącznie to 17 stojaków z tekstami w dwóch językach: polskim i niemieckim. Potrzebna jest więc sala lub aula, która pomieści wystawę w taki sposób, by mogła być oglądana przez klasy / grupy uczniów.

 • Najkrótszy czas pokazywania wystawy w jednej szkole – 2 tygodnie / 10 dni szkolnych.
 • Wystawa może być oglądana przez uczniów i rodziców z Państwa szkoły, ale także przez inne szkoły w okolicy Waszej placówki.
 • Główną rolę w tournee wystawy, w sprowadzeniu jej do szkoły, w całej jej organizacji, odgrywa młodzież. To ona staje się przewodnikiem po wystawie, oprowadza po niej swoich rówieśników i innych gości, angażuje się w dyskusję na poruszone na niej tematy.
 • Z wystawą jest połączony trening dla grupy 10 – 20 uczniów w wieku 14 – 19 lat. 
 • Przed rozpoczęciem treningu Edukacji przez Rówieśników musimy ustalić, kiedy i jak długo klasy z Państwa szkoły (i ewentualne innych szkół) będą zwiedzać wystawę – proponujemy zarezerwowanie dla każdej klasy/grupy 2 lekcji i stworzenie w porozumieniu z przewodnikami harmonogramu zwiedzania. 

Dla organizacji pracy przy wystawie niezbędne jest:

 1. Wcześniejsze poinformowanie szkoły o projekcie: zamieszczenie plakatu, informacji dotyczącej rekrutacji przewodników i terminów realizowania wystawy oraz podanie danych kontaktowych do organizatora w szkole.
 2. Zwolnienie z lekcji kandydatów na przewodników  na czas treningu: przez dwa dni po 7 godzin;
 3. Zapewnienie lokalu / sali, w której spokojnie możemy prowadzić trening (herbata, kawa, woda);
 4. Umieszczenie w sali flipcharta z arkuszami,  rzutnika i ekranu (ew. biała ściana);
 5. Przyszłych młodych przewodników prosimy przed treningiem o przeczytanie Dziennika Anny Frank oraz wydrukowanych przez szkołę ze strony „Anna Frank Polska” materiałów edukacyjnych;
 6. Kontakt mailowy do nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych wystawą oraz warsztatami z trenerem: informacja.afp@gmail.com