• News

Wystawa „Anne Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy” w Miękini

15 i 16 listopada Edward przeprowadził trening z osiemnaściorgiem uczniów z klasy ósmej  SP im. Orła Białego w Miękini (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini). Jako praktykantka pomagała mu Martyna Stec. Uczniowie do warsztatów nastawieni byli entuzjastyczne i pracowali z wielkim skupieniem. Trening uważamy za bardzo udany! A też szkoła przyjęła nas bardzo gościnnie. Mieliśmy z nią kontakt w kwietniu tego roku, kiedy kilka jej klas odwiedziło wystawę w zamku w Wojnowicach. Właśnie wtedy szkoła wyraziła życzenie, żebyśmy przyjechali z wystawą do Miękini!

Jest to pierwsza szkoła podstawowa, z którą współpracujemy po zmianie systemu edukacji w Polsce. Trenowani uczniowie będą oprowadzać innych uczniów tej szkoły, a także uczniów ostatniej klasy gimnazjalnej.  Możemy mówić  o  „eksperymencie”, bo do tej pory działaliśmy niemal wyłącznie z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Dlatego ogromnie istotna będzie dla nas staranna ewaluacja.