Displaying articles by tag: SP w Miękini

Wystawa „Anne Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy” w Miękini

15 i 16 listopada Edward przeprowadził trening z osiemnaściorgiem uczniów z klasy ósmej  SP im. Orła Białego w Miękini (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miękini). Jako praktykantka pomagała mu Martyna Stec. Uczniowie do warsztatów nastawieni byli entuzjastyczne i pracowali z wielkim skupieniem. Trening uważamy za bardzo udany! A też szkoła przyjęła nas bardzo gościnnie.…

More