Wystawa na Uniwersytecie Wrocławskim

Wystawa Anne Frank. Historia na dzisiaj

9 maja – 20 czerwca 2023

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny

pl. Nankiera 15b

W gmachu filologii polskiej i germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego na placu Nankiera można odwiedzać wystawę o Annie Frank – Historia na Dzień Dzisiejszy. Zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Anna Frank żyła w latach 1929–1945. Swój dziennik pisała, ukrywając się wraz z rodziną w byłej oficynie w Amsterdamie. Pozostawiła po sobie świadectwo życia sześciu milionów ludzi zamordowanych tylko dlatego, że byli – jak głosiła nazistowska propaganda – inni. Dziennik Anne Frank powstał w Holandii, w Polsce swoje dzienniki pisali inni nastolatkowie, jej rówieśnicy: Rutka Laskier z Będzina czy Dawid Rubinowicz z Bodzentyna.

Przygotowana wystawa – w holu na parterze budynku Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filologii Germańskiej przy pl. Nankiera 15b – składa się z 34 plansz poświęconych Anne Frank, jej dziennikowi, jej rodzinie i innym ukrywającym się z nią osobom. Zaprezentowane teksty i zdjęcia przybliżają narastający antysemityzm w Trzeciej Rzeszy, mechanizmy dyskryminacji, wykluczenia i ludobójstwa, Shoah. Część z nich ma ogólniejszy charakter, odnosi się do II wojny światowej, praw człowieka i ONZ.

Organizatorami wystawy są:

Zakład Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej (Grzegorz Kowal)

Katedra Filologii Niderlandzkiej (Barbara Kalla)

Dom Anny Frank w Amsterdamie (Edward Skubisz)

WARSZTATY

Wystawa dostępna jest dla studentów i pracowników wszystkich jednostek UWr.

Integralną, choć niewidoczną częścią wystawy są warsztaty, które prowadzi Edward Skubisz, współpracownik Domu Anny Frank. W razie zainteresowania warsztatami na temat wystawy jako całości lub jej poszczególnych elementów (np. zakres działań Domu Anny Frank, miejsce dziennika w literaturze niderlandzkiej, Żydzi w zachodniej i wschodniej części Europy) prosimy o osobisty kontakt z p. Skubiszem.

Kontakt:          informacjaafp@gmail.com,   ebskubisz@gmail.com

tel. 698 739 231

Więcej informacji: https://annefrank.org.pl/