• News

Wrocław

28 marca uczniom Gimnazjum „Parnas” zostały wręczone certyfikaty – w lutym w Domu Edyty Stein oprowadzali koleżanki i kolegów po wystawie Anne Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy . Jedna rzecz w czasie rozmowy ewaluacyjnej stała się jasna: kiedy przewodnikami są trenowani wcześniej uczniowie, lekcja to za mało, potrzebnych jest przynajmniej 90 minut.

Od Michaliny Święckiej dostaliśmy egzemplarz gazetki szkolnej, w której znalazł się jej artykuł o warsztatach- treningach dla  uczniów „Parnasu”.