• News

Program „Szkoły Dialogu”

To program dla szkół, które chcą realizować wartości poruszane na naszych wystawach, ale systematycznie, trwale i w każdej klasie.

Program powinien być realizowany w klasie tak, jak każdy inny przedmiot.  To znaczy, że w całej szkole uczniowie razem z nauczycielami uczą się praktykować radzenie sobie z konfliktami, działanie przeciw dyskryminacji, agresji i przemocy. Budują poczucie odpowiedzialności każdej osoby i grupy za dobrą atmosferę w klasie i w szkole – a także wobec demokracji i „sustainability” (zrównoważony rozwój, 12 Celi ONZ: www.un.org.pl/).

Częścią programu są także nasze wystawy i inny projekt Fundacji Anne Frank, a mianowicie Stories that Move. (Więcej informacji znajdziecie w ulotce nad tekstem). Trenerzy programu Szkoły Dialogu działają już w 9 szkołach (podstawowych i przedszkolach) w i około Wrocławia z ramienia Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Patronem tego programu jest m.in. pan Adam Bodnar.