Program Memory Walk

Edukacyjny program stworzony i opracowany przez Dom Anny Frank w Amsterdamie we współpracy z organizacjami partnerskimi. Zachęca młodzież do krytycznej refleksji na temat obecnych w ich otoczeniu pomników oraz innych przykładów utrwalania pamięci historycznej, a także do szerszej refleksji na temat praw człowieka. Rezultatem szkoleń są filmy wideo o konkretnym pomniku opracowane przez uczestników.

“Memory Walk” (Spacer Pamięci)

Podczas proponowanych warsztatów młodzież jest przygotowywana do prowadzenia badania historii pomników i odkrycia ich znaczenia dla siebie i swojej społeczności. Również w ramach warsztatów młodzież pracuje nad stworzeniem własnego wideo o konkretnym pomniku, wcześniej poznając okoliczności jego powstania, jego rolę w obchodach wydarzeń historycznych i państwowych. Poznaje także ewentualne kontrowersje czy spory towarzyszące jego powstaniu oraz  dostrzega ich znaczenie dla przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Podczas 3-dniowego szkolenia uczniowie poznają zarówno opinię ekspertów, jak i członków lokalnej społeczności. Zapoznają się z miejscowymi zabytkami związanymi z wojną, łamaniem praw człowieka i dyskryminacją. Ponadto mają okazję poznać opinię przechodniów, a na bazie tych doświadczeń, myśli, opinii i wrażeń innych ludzi, tworzą własne scenariusze filmowe.

Po zakończeniu warsztatów odbywają się publiczne dyskusje z udziałem ekspertów i osób związanych z pomnikami, a w szkołach przygotowane są prezentacje filmów, połączone z dyskusjami organizowanymi przez uczniów dla ich rówieśników. Stworzone przez uczniów w ramach warsztatów filmy są wykorzystywane jako materiały dydaktyczne w dalszych działaniach i są rozpowszechniane wśród młodzieży i edukatorów na całym świecie.

fot. Warsztaty we Wrocławiu, 16-18 października 2015

fot. Dyskusja z filmami w Szkole Podstawowej „Primus”, Wrocław, listopad 2015