• News

Podróż do Mokum

Mokum w gwarze amsterdamskiej to właśnie Amsterdam. Nazwa pochodzi z języka jidysz i oznacza „bezpieczną przystań”, miasto, w którym warto żyć.

Mary Sadowska-Łakomy, Martyna Stec i Edward Skubisz odwiedzili Dom Anny Frank w Amsterdamie w ostatnich dniach marca. Spotkali się tam z koleżankami i kolegami z Holandii i z innych miejsc. Dzielili się miedzy sobą doświadczeniami pracy z wystawą w swoich krajach. Rozmawiali o projektowaniu różnorodnych, wspomagających ich pracę materiałów.

Dowiedzieli się między innymi, jak holenderscy trenerzy pracują z kibicami klubów piłki nożnej i jak prowadzą treningi z policjantami. Oglądali także prezentację prac koleżanek i kolegów z Centrum Anne Frank w Berlinie.