• News

Anne Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy w SP nr 81 we Wrocławiu

Trening we wrocławskiej Szkole Podstawowej nr 81 odbył się 16 i 17 marca 2023 roku. Wystawa została ulokowana na korytarzu, zaraz przy wejściu do szkoły. Miało to tę dobrą stronę, że przez wszystkich została odwiedzona. Jednak hałas, naturalny w czasie szkolnych przerw, tu – zarówno w warsztatach, jak i w oprowadzaniu uczniów po wystawie – bardzo przeszkadzał.

Zamieszczone zdjęcia pokazują zajęcia integracyjne prowadzone w czasie treningu.