• News

Informacja dla nauczycieli o warsztatach

29 i 30 listopada 2019, w piątek w godzinach 15.30 – 18. 30  i w sobotę 9.00 – 13. 30 we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ulicy Swobodnej 73 A we Wrocławiu, dla nauczycieli i kadry szkolnej odbędą się warsztaty „Historie które poruszają” ( Stories that Move) .

https://www.storiesthatmove.org/pl/strona-glowna/

Poprowadzą je w języku polskim pedagodzy- pracownicy Fundacji Anne Frank w Amsterdamie: Mateusz Trojański i Liubov Shynder. 

Projekt Stories that Move to innowacyjna platforma edukacyjna, której celem jest wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej. Internetowy zestaw narzędzi Stories that Move wymaga od uczniów (w wieku 14-17 lat) krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami. Zestaw składa się z gotowych ścieżek edukacyjnych łączących informacje, zadania do wykonania i opowieści z życia ludzi. Bazuje zarówno na źródłach historycznych, jak i współczesnych.

W krótkich materiałach wideo młodzi ludzie dzielą się swymi doświadczeniami na temat wykluczenia, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Te przejmujące opowieści stanowią punkt wyjścia do rzetelnego rozpoznania rozmaitych kwestii związanych ze zjawiskiem dyskryminacji oraz pokazują, jak mu przeciwdziałać.

Dostęp do źródeł odbywa się przy pomocy strony internetowej, z ofertą której zostaniecie Państwo zapoznani. Celem warsztatu jest przygotowanie do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w oparciu o internetową platformę.

Program dedykowany jest nauczycielom/nauczycielkom każdego przedmiotu, treści można realizować m.in. na zajęciach wychowawczych, lekcjach języków obcych, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Materiały edukacyjne dostępne są całkowicie za darmo, zarówno online, jak i offline, w siedmiu językach, wśród których są: polski, angielski i niemiecki.

Uczestniczki i uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikaty od Domu Anny Frank oraz zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia.

W piątek oferujemy Państwu przekąski, a w sobotę zapraszamy na obiad, dlatego prosimy o rejestrację, a tym samym potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 listopada za pośrednictwem ankiety: https://forms.gle/ZvKv9EDYukNd9Vms7

Gdybyście mieli Państwo pytania, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Lubą Shynder: 733 687 806. ; l.shynder@annefrank.nl .