• News

Po pandemii: Chmielnik!

Wystawę Anny Frank. Historia na Dzień Dzisiejszy można oglądać w pięknie odrestaurowanej synagodze w Chmielniku do połowy listopada 2021.

30 września rano 12 uczniów Pani Ewy i Pana Andrzeja z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku zbudowało wystawę. Wtedy, a też 1 października, uczniowie zostali dodatkowo przeszkoleni, aby mogli oglądać wystawę z innymi uczniami i o niej z nimi rozmawiać. Już pierwszego dnia zostali „wrzuceni na głęboką wodę”, ponieważ zaraz po zmontowaniu wystawa  została „otwarta”,  i od razu przyszli goście z innych szkół, z którymi naszymi uczniowie mogli już zdobywać doświadczenie, oprowadzając ich. I zrobili to dobrze!

Zdjęcia ze strony internetowej Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl”, https://tiny.pl/9rj3l, pokazują nie tylko szkolących się czy pracujących uczniów, ale także synagogę.

Troska, jaką mieszkańcy Chmielnika włożyli w odrestaurowanie tego budynku, a także praca, którą obecnie wykonuje zespół wolontariuszy Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl”, budzą szacunek. Pamięć o deportowanych i pomordowanych mieszkańcach Chmielnika jest wyrażona poprzez dokładne informacje, a także poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Dlatego właśnie tam uczniowie rozmawiają z innymi rówieśnikami o wyzwaniach, przed którymi dziś stoją: o dyskryminacji, mowie nienawiści, polaryzacji, propagandzie. Chodzi też o analizę przedwojennego antysemityzmu, przyjrzenie się, jak do niego doszło i dokąd doprowadził. Rozmowy dotyczą ówczesnego pozbawiania człowieka jego praw, degradacji i niszczenia ludzi: Żydów, Romów, homoseksualistów, Świadków Jehowy, przeciwników politycznych, niepełnosprawnych i innych. A jak jest teraz? W naszych czasach? Co dziś o tym myślimy i dlaczego? Jak o tym rozmawiać, ale też, co możemy zrobić? Dlatego wystawa Anne Frank – Historia na Dzień Dzisiejszy.

Dziękujemy uczniom, dziękujemy koleżankom i kolegom z „Świętokrzyskiego Sztetla” i z Zespółu Szkół w Chmielniku.

Chcielibyśmy również polecić stronę internetową Zespołu Szkół w Chmielniku: https://pzschmielnik.edupage.org/

oraz  ich album:

https://pzschmielnik.edupage.org/news/#photos:album:18